เกี่ยวกับเรา

Berving.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ เกี่ยวกับรับสมัครทางออนไลน์ให้กับงานวิ่ง โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงานแล้ว และเราไม่ใช่ออแกไนซ์ในการจัดงาน เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทีมรับสมัคร ที่ให้บริการรับสมัคร และ แจก Race Pac ของงานที่สมัครผ่านทางเราเท่านั้น

นโยบายการยกเลิก/คืนเงินค่าสมัคร

ผู้สมัครงานวิ่งสามารถยกเลิกและคืนเงิน ก็ค่อเมื่อมีกรณี:

  1. ลูกค้าไม่สะดวกไปร่วมงานได้
  2. ชำระเงินผิดราคา (เกินจำนวนหรือชำระขาด)
  3. ไม่ได้แจ้งการโอนเงินในระบบ หลังจากที่โอนเงินแล้ว (กรณีโอนเงิน)